WWW.PILNMENESS.LV MĀJAS LAPA ŠOBRĪD IR PĀRVEIDES STADIJĀ
pilnmeness@inbox.lv
26004322


2019. gads

3. augusts, kāzas Skrundas pusē
15. februāris, Jelgava
24. augusts, kāzu jubileja Jelgavā
20. decembris, LLU MF

2020. gads

8. augusts